Tilbage til oversigten (A - K)

Engbakkevej


Vejnr.: 157-0197
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Fortunvej 70 til spærret ende ved Skovvej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Engbakkevej er anlagt i 1923/24.

Vejens navn er konstrueret og hentyder til terrænet.

I 1937 overgik vejen til offentlig vej. I 1973 blev vejen lukket ved Skovvej.

EngbakkevejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)