Tilbage til oversigten (A - K)

Enemarksvej


Vejnr.: 157-0196
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vældegårdsvej 41 til Ved Kæret 26.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Enemarksvej er anlagt i 1931.

Vejen er navngivet efter Bernstorff Enemark, arealet mellem Bernstorff Slot og Jægersborg Triangel.

I 1935 overgik strækningen fra Vældegårdsvej til Pr. Valdemars Vej til offentlig vej.

I 1935 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej, efterhånden som den blev anlagt. I 1972/73 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 8,5 meter.

EnemarksvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)