Tilbage til oversigten (A - K)

Emiliekildevej (Damgårdsvej - Strandvejen)


Vejnr.: 157-0191
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 405 til Exnersvej 7.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Emiliekildevej er anlagt i 1898.

Indtil 1924 var strækningen fra Strandvejen til ca. Kyhnsvej, en del af Ordrupvejen. Vejen er navngivet efter Emiliekilde ved Sølyst.

I 1776 erhvervede greve Ernst Heinrich Schimmelmann ejendommen Sølyst. Han hustru Emilie Schimmelmann skildres som en indtagende og elskelig ung kvinde, der med sit livsglade og vennesæle gemyt drog talrige gæster til Sølyst fra vår til efterår. Det var derfor en dyb tragedie for Schimmelmann, og kredsen omkring ham da ham, da hans unge hustru efter kun få års ægteskab blev angrebet af en tuberkulose, der udviklede sig meget hurtigt og i 1780 lagde hende i graven.

Til minde om hustruen gav Schimmelmann den gamle kilde ved foden af bakkehældet ved mod Strandvejen navnet ” Emilias Kilde".

Over selve kilden rejste Schimmelmann en granitstøtte efter tegning af arkitekten Nicolai Abildgaard. Sin sorg tolkede Schimmelmann i en vemodig indskrift:

EMILIAS KILDE

EMILA

HER VANKED DU ENGANG

ACH FOR LÆNGST EY MEER

HELLIGT ER DET STED DU YNDEDE

USKYLDIGHED HIMLENS USKYLDIGHED

OPFYLDTE HJERTET VED DIT NAVN

OG HVO SOM HAR ELSKET 

NÆVNE DET MED TAARER

            +

1780

I 1868 overgik den tidligere del af Ordrupvejen til offentlig vej. I 1921 overgik strækningen fra Damgårdsvej til Exnersvej til offentlig vej. I 1969/70 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 8,5 meter, på strækningen fra Damgårdsvej til Sølystvej.

Emiliekildevej (Damgårdsvej - Strandvejen)Emiliekilden. Foto: Gentofte Kommune


Tilbage til oversigten (A - K)