Tilbage til oversigten (A - K)

Ellevadsvej


Vejnr.: 157-0187
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Bernstorffsvej 210 til Carl Baggers Allé 36.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ellevadsvej er anlagt i 1900.

Vejen er navngivet efter Ellevadstykkerne ved den yderste nordlige udkant af Brødhøjsvangen. Se endvidere Skovshoved Kirkesti.

I 1921 overgik vejen til offentlig vej. 

Skovshoved Kirkesti Ældgammel hævdvunden sti, der i 1858 optoges på kommunens stiregulativ således: 1) fra Skovshoved til Ordrup over Teglgårdens Mark 2) fra Ordrup til Gjentofte over Tagesmose.

Stien må være ført over Maltes Bæk (Bernstorffsrenden), ved Ellevadet et sted mellem Bernstorffsvej og Carl Bagges Allé. Vadet er engang i nyere tid blevet forsynet med en plankebro.

I "Gentofte fra Istid til Nutid" beskrives en sti. Spørgsmålet er om det er den samme sti som ovenfor. Det var landliggerne i Skovhoved, der tiltrådte en sti fra Ordrup Kirke til det nordvestlige hjørne af Charlottenlund skov. Ligeså sikkert blev stien hvert efterår pløjet op af Skjoldgårdens ejer, der på denne måde demonstrerede sin ejendomsret.

For at få orden på sagen blev stien, der blev oprindelsen til Fredensvej, optaget i gangstiregulativet i 1885.

EllevadsvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)