Tilbage til oversigten (A - K)

Ellensvej


Vejnr.: 157-0186
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ordrupvej 48 til blind vej mod nordvest.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ellensvej er anlagt i 1896.

Vejen er opkaldt efter fru Ellen Florentsen, gift med Anders Chr. Florentsen, Holmegård, Ordrup.

I 1910 overgik vejen til offentlig vej.

EllensvejIndkørsel til Ordrup Kirkegård. Foto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)