Tilbage til oversigten (A - K)

Ellemosevej (Kommunegrænse Kbh. - Dyssegårdsvej)


Vejnr.: 157-0185
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lundedalsvej (Kbh.) til Ellegårdsvej 33.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ellemosevej er anlagt i 1924 - 1928 - 1937.

 Vejen er navngivet efter vejens forløb over det lave terræn over bl.a. Ellegårdens jorder.

I 1931 overgik strækningen fra Bøgehøj til Grants Allé til offentlig vej. I 1934 overgik strækningen fra Ellegårdsvej til Gentofte renden til offentlig vej. I 1936 overgik strækningen på Dyssegårdens areal til offentlig vej. I 1950 overgik strækningen fra Bøgehøj til Højsgårds Allé til offentlig vej. De øvrige strækninger var allerede offentlig vej ved anlæggelsen.

Ellemosevej (Kommunegrænse Kbh. - Dyssegårdsvej)Foto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)