Tilbage til oversigten (A - K)

Ellegårdsvej


Vejnr.: 157-0180
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 2

Vedligehold: 1
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Kildegårds Plads til Vangedevej 141.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ellegårdsvej er anlagt i 1909. 

Vejen er navngivet efter Ellegårdene, der havde jord i Ellebæksagerne SV for Gentofte Sø. 

Vejen blev i 1909 anlagt af kommunen, i forlængelse af Kildegårdsvej, men bebyggedes først senere.

EllegårdsvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)