Tilbage til oversigten (A - K)

Ellegårdsvænge


Vejnr.: 157-0181
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ellegårdsvej 36 til Fuglegårdsvænget 31.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ellegårdsvænge er anlagt i 1945.

Vejen er navngivet efter Ellegårdene, der havde jord i Ellebæksagerne SV for Gentofte Sø. Vejen blev i 1919 anlagt af kommunen i forlængelse af Kildegårdsvej, men bebyggedes først senere.

I 1951 overgik vejen til offentlig vej.

EllegårdsvængeFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)