Tilbage til oversigten (A - K)

Ellebækvej


Vejnr.: 157-0177
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Engstien til Vangedevej 137.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ellebækvej er anlagt i 1926. 

Vejen er navngivet efter Ellebæksagerne i Munkehøjsvangen.

I 1951 overgik strækningen fra Gåsebjerget til Engstien til offentlig vej. I 1998 overgik Strækningen fra Gåsebjerget til Vangedevej til offentlig vej

EllebækvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)