Tilbage til oversigten (A - K)

Ellebakken


Vejnr.: 157-0176
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lundeborgvej (Kbh.) til Bøgehøj 23.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ellebakken er anlagt i 1923/24. 

Ved udstykningen af Havsgårdens sydlige jorder blev vejene navngivet efter skovtræer.

I 1929 overgik vejen til offentlig vej.

EllebakkenElletræets rakler i februar. Foto: Gentofte Kommune


Tilbage til oversigten (A - K)