Tilbage til oversigten (A - K)

Ejgårds Tværvej


Vejnr.: 157-0172
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lindegårdsvej 5 til Ejgårdsvej 1.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ejgårds Tværvej er anlagt før1915, indtil da hed Vejen Eigårds Tværgade. 

Vejen er navngivet efter Eigaarden.

Eigaarden, der ved udstykning var på 65 ½ tdr. Land, ejedes af Anders Olsen, gift med Anne Jacobsdatter, en søster til Ole Jacobsen på Skjoldgaarden. Anders Olsen overdrog i 1795 Eigaarden til sin ældste søn Jacob Andersen, og det faldt i hans lod, at genopbygge gården efter den store brand i Ordrup.

Den opbyggedes på jordene lige syd for Vasehøjen. Jacob Andersen blev almindeligvis kaldt ”Jacob Eigaard”, og han lod sine børn døbe med dette navn. Hans datter Birthe Marie Eigaard overtog gården i 1847, og beholdt ejendommen til 1880. 

Hendes ene bror var Anders Jacobsen Eigaard, der oprettede ejendommen ”Eigaardsminde”. Det var en smuk og velholdt lille landejendom oprettet omkring 1840. Efter Anders Eigaards død blev ”Eigaardsminde” overtaget af hans søn Jacob Eigaard. Denne var kendt som et begavet og meget musikalsk menneske.

I 1915 overgik vejen til offentlig vej.

Ejgårds TværvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)