Tilbage til oversigten (A - K)

Eivindsvej


Vejnr.: 157-0171
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 2

Vedligehold: 5
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Bernstorffsvej 170 til Hartmannsvej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Eivindsvej er anlagt omkring 1900.

Vejen er navngivet efter Eivind Bruun, søn af Maltegårdens ejer, grosserer L. E. Bruun.

Lars Emil Bruun gennemførte udstykningen af Lindegården, der havde været i familiens eje siden 1923. Han bekostede flere udvidelses- og istandsættelsesarbejder på Gentofte Kirke.

I 1921 overgik strækningen fra Bernstorffsvej til Ingeborgvej til offentlig vej. I 1935 overgik resten af vejen til offentlig vej.

EivindsvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)