Tilbage til oversigten (A - K)

Einar Holbølls Vej


Vejnr.: 157-0170
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Hartmannsvej 70 til Bregnegårdsvej 10.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Einar Holbølls Vej er anlagt før 1905. 

Vejen er opkaldt efter julemærkets fader, postmester i Charlottenlund, Einar Holbøll. Indtil 1928 hed vejen Dalgasvej.

Einar Holbøll blev født den 20.12.1865 i København, og døde den 23.2.1927 i Charlottenlund, og blev begravet på Ordrup Kirkegård.

Efter nogle års arbejde ved postvæsenet, blev Einar Holbøll i 1909 postmester i Charlottenlund. Under arbejdet med juleposten fik han den tanke, at benytte de mange julehilsner i filantropisk øjemed ved, at disse blev forsynet med et særligt mærke, julemærket, der skulle sælges til fordel for et filantropisk arbejde.

Julemærket solgtes første gang i julen 1904 og overskuddet anvendtes i første omgang til opførelse af julemærkesanatoriet ved Kolding, der blev overladt Nationalforeningen til tuberkulosens bekæmpelse, og til oprettelse og drift af forskellige rekonvalescenthjem for børn.

I 1905 overgik vejen til offentlig vej. I 1970/71 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 8,5 meter.

Einar Holbølls VejE. Holbølls buste ved Chl. Station. Foto: Gentofte Kommune


Tilbage til oversigten (A - K)