Tilbage til oversigten (A - K)

Eggersvej


Vejnr.: 157-0167
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Hans Jensens Vej 12 til Baunegårdsvej 64.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Eggersvej er anlagt i to etaper.

Første strækning fra Hans Jensens Vej til Kildegårdsvej er anlagt i 1919/20, og den resterende del i 1932/33.

Vejen er opkaldt efter professor Ulrik Ditlev baron von Eggers, ejer af Rygården 1795 – 1810.

I 1932 overgik strækningen fra Hans Jensens Vej til Sehestedsvej til offentlig vej. I 1935 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej. I 1978 blev kørebanen fra Kildegårdsvej til Baunegårdsvej udvidet fra 6,25 meter til 8,5 meter.

EggersvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)