Tilbage til oversigten (A - K)

Egehøjvej


Vejnr.: 157-0165
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Gyldenlundsvej 24 til Ordrup Jagtvej 76.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Egehøjvej er anlagt i 1920/21.

Vejen er navngivet efter Eget, mindre kratskov nord for Charlottenlund Skov.

I 1929 overgik vejen til offentlig vej. I 1975/76 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 8,5 meter.

EgehøjvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)