Tilbage til oversigten (A - K)

Egebjerg Allé


Vejnr.: 157-0162
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Henningsens Allé 25 til Bernstorffsvej 100.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Egebjerg Allé er anlagt før 1920.

Vejen er navngivet efter marknavnet Egebjergene i Smørhøjsvangen. Smørhøjsvangen var et stort markområde syd for Gentofte Sø.

Indtil 1921 hvor vejen overgik til offentlig vej, hed vejen Gjentofte Allé.

Egebjerg AlléFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)