Tilbage til oversigten (A - K)

Efterårsvej


Vejnr.: 157-0161
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Enighedsvej 44 til Forårsvej 15.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Efterårsvej er anlagt i 1901/03.

Ved udstykningen af ingeniør Rumps jorder mellem Enighedsvej og Jægersborg Allé fik vejene navne efter årstiderne.

I 1935 overgik vejen til offentlig vej. I 1974/75 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 8,5 meter.

EfterårsvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)