Tilbage til oversigten (A - K)

Edlegave Allé


Vejnr.: 157-0156
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Baunegårdsvej 25 til Skolevej 8.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Edelgave Allé er anlagt i 1925.

Ved udstykningen af Baunegårdens jorder valgte man at navngive vejene efter sjællandske herregårde.

I 1932 overgik vejen til offentlig vej.

Edlegave AlléFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)