Tilbage til oversigten (A - K)

Dyssegårdsvej


Vejnr.: 157-0152
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 2

Vedligehold: 5
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lyngbyvej 267A til Søborg Hovedgade 34.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Dyssegårdsvej er anlagt i 1924. 

Vejen er navngivet efter Dyssegården, der ved udskiftningen i 1765 fik navn efter den nærliggende ”Dysse”, d.v.s. Ellehøj.

Ellehøj er smukkest bevarede broncealderhøj, den er fredet og overtaget af Gentofte Kommune, der også vedligeholder den. Dyssegården var ejet af bondeæt indtil 1866, hvor gården blev solgt til overretssagfører P.A. Alberti, der her anlagde Dyssegårdens teglværk.

Teglværket eksisterede til 1918 hvorefter man begyndte udstykningen af ejendommen. 1933 brændte Dyssegårdens bygninger helt ned til grunden.

I 1927 overgik strækningen fra Vangedevej til Lyngbyvej til offentlig vej. I 1931 overgik strækningen fra Vangedevej til Søborg Hovedgade til offentlig vej.

DyssegårdsvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)