Tilbage til oversigten (A - K)

Dyssebakken


Vejnr.: 157-0151
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Højsgårds Allé til Ellemosevej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Dyssebakken er anlagt i 1924/25. 

Vejen er navngivet efter ”Dyssen” d.v.s. broncealderhøjen Ellehøj. Ellehøj er den smukkest bevarede broncealderhøj, den er fredet og overtaget af Gentofte Kommune, der også vedligeholder den.

Dyssegården var ejet af bondeæt indtil 1866, hvor gården blev solgt til overretssagfører P.A. Alberti, der her anlagde Dyssegårdens teglværk.

Teglværket eksisterede til 1918 hvorefter man begyndte udstykningen af ejendommen. I 1933 brændte Dyssegårdens bygninger helt ned til grunden.

I 1936 overgik vejen til offentlig vej. I 1963/64 blev vejen lukket mod Ellemosevej. I 1976 blev kørebanen udvidet fra 5,0 meter til 6,4 meter.

DyssebakkenFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)