Tilbage til oversigten (A - K)

Dyrehavevej (Christiansholmsvej - Skovporten)


Vejnr.: 157-0150
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Klampenborg Station til Røde Port.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Dyrehavevej er anlagt før 1918. 

Vejen er navngivet efter Jægersborg Dyrehave. En del af strækningen har indtil 1918 været benævnt Christiansholms Skovvej. N-S gående del af vejen hed Stationsvej indtil 1921.

I 1910 overgik strækningen fra Christiansholmsvej til stationspladsen (tidligere Chr. Holms Skovvej) til offentlig vej. I 1932 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej.

Dyrehavevej (Christiansholmsvej - Skovporten)Foto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)