Tilbage til oversigten (A - K)

Dronningemarken


Vejnr.: 157-0145
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Parkovsvej 8 til Tagesmindevej 3.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Dronningemarken er anlagt i 1935 på kommunens areal. 

Efter at Dronning Louise i 1892 havde købt en del af Vældegårdens jorder, der begrænses af Bernstorffparken og de nuværende veje Høghsmindevej og Tagesmindevej, blev dette areal, der henlå udyrket, i folkemunde kaldt Dronningemarken. 

Ved udstykningen, der foretoges i 1933, fik en af de nyanlagte veje navnet Dronningemarken.

Offentlig vej

DronningemarkenFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)