Tilbage til oversigten (A - K)

Dronning Louises Vej


Vejnr.: 157-0146
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Maglemosevej 26 til Bregnegårdsvej 5.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Dronning Louises Vej er anlagt før 1905, hvor den overgik til offentlig vej.

Vejen er opkaldt efter Christian IX´s dronning.Chr.IX var regent 1863 – 1906. 

Vejen er blevet indtegnet på vejkort i 1903, men ikke opført i vejviseren før i 1917.

Dronning Louises VejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)