Tilbage til oversigten (A - K)

Drachmannsvej


Vejnr.: 157-0142
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Teglgårdsvej 10 til Damgårdsvej 9.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Drachmannsvej er anlagt i 1909. 

Vejen er opkaldt efter digteren Holger Drachmann.

I 1920 overgik strækningen fra Damgårdens skel til Teglgårdsvej, til offentlig vej. I 1929 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej. I 1972/73 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 8,5 meter.

DrachmannsvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)