Tilbage til oversigten (A - K)

Damtofte Søndre Stræde


Vejnr.: 157-0141
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ordrup Jagtvej til blind vej mod vest.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Sønder Damtofte stræde er anlagt omkring 1896.

Vejen er navngivet efter markstykket på Damgårdens jorder.

Damgårdens skel mod Teglgårdens marker gik syd om Ridefogeddammen og dens nordre skel syd om Ridefogeddammen og dens nordre skel syd om Hvidøredammen. På gårdens grund lå der to andre store vandhuller. 

Der kunne således ikke godt blive tvivl om dens navn, der oprindelig var ” Damsgården” Damgården var den først af Ordrup gårdene der blev udflyttet.

Af flere ejere kan nævnes Peder Pedersen som var sognefoged og hædret med sølvkorset. Har var i perioderne 1865 – 71 og 1885 – 94 medlem af sognerådet.

Offentlig vej

Damtofte Søndre StrædeFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)