Tilbage til oversigten (A - K)

Damtofte Nordre Stræde


Vejnr.: 157-0140
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ordrup Jagtvej 14 til blind ende.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Årstal for anlæggelse af vejen kendes ikke.

Vejen er navngivet efter markstykket på Damgårdens jorder.

Offentlig vej.

Damtofte Nordre StrædeFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)