Tilbage til oversigten (A - K)

Dæmringsvej


Vejnr.: 157-0155
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Hans Jensens Vej 35 til Hvilevej 22.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Dæmringsvej er anlagt i 1932.

Ved udstykningen af en del af ” De Ibsen´ ske Grunde” blev vejene benævnt efter døgnets tider.

I 1936 overgik vejen til offentlig vej.

DæmringsvejFoto: Vejdirektoratet.


Tilbage til oversigten (A - K)