Tilbage til oversigten (A - K)

Damgårdsvej


Vejnr.: 157-0137
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvej 361 til Ordrup Jagtvej 11.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Damgårdsvej er anlagt i 1892.

Vejen er navngivet efter Damgården. Damgårdens skel mod Teglgårdens marker gik syd om Ridefogeddammen, og dens nordre skel syd om Ridefogeddammen, og dens nordre skel syd om Hvidøredammen. På gårdens grund lå der to andre store vandhuller. Der kunne således ikke så godt blive tvivl om dens navn, der oprindelig var ”Damsgården”.

Damgården var den første af Ordrup gårdene, der blev udflyttet. Af flere ejere kan nævnes Peder Pedersen, som var sognefoged og hædret med sølvkorset. Har var i perioderne 1865 – 71 og 1885 – 94 medlem af sognerådet. Ved deres sølvbryllup i 1880 stiftede han og hans hustru ” Peder Pedersen og Hustrus Sølvbryllupslegat ”, hvis midler blev tillagt Vangede Asyl.

I 1927 overgik vejen til offentlig vej.

DamgårdsvejDamsgården. Foto: Gentofte Kommune


Tilbage til oversigten (A - K)