Tilbage til oversigten (A - K)

Dalvej


Vejnr.: 157-0136
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Bernstorfflund Allé 5 til Solbakkevej 17.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Dalvej er anlagt i 1917.

Vejnavnet er konstrueret med hentydning til forløb og terræn.

I 1935overgik vejen til offentlig vej. I 1974/75 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 8,5 meter.

DalvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)