Tilbage til oversigten (A - K)

Dalstrøget


Vejnr.: 157-0133
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Dyssegårdsvej 118 til Vangedevej 144.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Dalstrøget er anlagt i 1926.

Vejen er navngivet efter beliggenheden på de lave arealer langs Vangederenden, der danner skel mod Gladsaxe Kommune.

I 1935 overgik strækningen fra Dyssegårdsvej til Aftenbakken til offentlig vej. I 1965 overgik den resterende del til offentlig vej.

DalstrøgetFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)