Tilbage til oversigten (A - K)

Dalstrøget (sideveje ved etagebyggeri)


Vejnr.: 157-0133
Vejstatus: Privat vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejene forløber fra stamvejen Dalstrøget over private matrikler

Vejnavnets oprindelse og historie:

Dalstrøget er anlagt i 1926.

Vejen er navngivet efter beliggenheden på de lave arealer langs Vangederenden, der danner skel mod Gladsaxe Kommune.

I 1935 overgik strækningen fra Dyssegårdsvej til Aftenbakken til offentlig vej. I 1965 overgik den resterende del til offentlig vej.

Dalstrøget (sideveje ved etagebyggeri)Foto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)