Tilbage til oversigten (A - K)

Dalparken


Vejnr.: 157-0130
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Dalvej 10 mod øst.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Dalparken er anlagt i 1966/68. 

Vejen er en lukket sidevej. Dalvej er navngivet efter terrænforholdene. I 1971 overgik vejen til offentlig vej.

DalparkenFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)