Tilbage til oversigten (A - K)

Dahlénsstræde


Vejnr.: 157-0129
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Gentoftegade 36 til blind ende med sti til Gentofte Sø.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Dahlénsstræde er anlagt i 1915.

Tidligere Gentoftestræde. Vejen er opkaldt efter en danser ved Det Kgl. Teater Carl Dahlén, der i 1808 købte et lyststed, som lå på det nuværende hjørne af Gentoftegade og Dahlénsstræde.

I 1971 overgik vejen til offentlig vej.

DahlénsstrædeFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)