Tilbage til oversigten (A - K)

Cottagevej


Vejnr.: 157-0124
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Tranegårdsvej 38 til Vingårds Allé 8.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Cottagevej er anlagt i 1891. 

Bygningerne nr. 2, 4, og 6, de ældste på vejen, blev opført i 1891 som alm. småhuse muligvis kaldt ”Cottager ” med beboelse også i tagetagen.

I 1919 overgik vejen til offentlig vej. I 1974/75 blev kørebanen udvidet fra 5,5 meter til 6,4 meter.

CottagevejFoto: Vejdirktoratet


Tilbage til oversigten (A - K)