Tilbage til oversigten (A - K)

Clarasvej


Vejnr.: 157-0122
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ordrupvej 22 til Schimmelmannsvej 23.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Clarasvej blev anlagt før 1910, hvor vejen blev overtaget til offentlig vej. 

Vejen var tidligere en del af Klampenborgvej.

Navnet er uden tilknytning til nogen person, men foreslået af sognerådets vejudvalg under hensyn til, at de omliggende veje alle havde kvindenavne. 

Sognerådets møde i 1913.

ClarasvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)