Tilbage til oversigten (A - K)

Christiansvej


Vejnr.: 157-0119
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Jægersborg Allé 39 til Ellevadsvej 25

Vejnavnets oprindelse og historie:

Christiansvej er anlagt i 1888.

Vejen er opkaldt efter Christian Bruun, søn af Ole Bruun, Lindegården. Ole Bruun overtog i 1844 Lindegården og var foregangsmand i udstykningen til villabebyggelsen i dette område.

I 1921 overgik strækningen fra Ellevadsvej til Enighedsvej til offentlig vej. I 1932 overgik strækningen fra Enighedsvej til Jægersborg Allé til offentlig vej.

ChristiansvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)