Tilbage til oversigten (A - K)

Christianshvilevej


Vejnr.: 157-0118
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ordrupvej 141 til lukket ende.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Christianshvilevej er anlagt i 1898.

Vejen er navngivet efter børnehjemmet ”Christianshvile” ved Rosenstandsvej. Grundlæggeren af ”Christianshvile” begyndte sin karriere som lærer på Ordrup Latin og Realskole. Han forlod skolen i 1894 for helt at hellige sig arbejdet med børnehjemmet i Ordrup som var indrettet på lystejendommen ”Christianshvile”.

Ejendommen er nu nedrevet.

Vejen blev overtaget til offentlig vej den 8. januar 2009.

ChristianshvilevejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)