Tilbage til oversigten (A - K)

Christiansholmsvej (Klampenborgvej - Hvidørevej)


Vejnr.: 157-0117
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 3

Vedligehold: 2
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Dyrehavevej 41 til Hvidørevej 36.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Christiansholmsvej er anlagt i 1905. 

Tidligere var det en del af Klampenborgvej. Vejen er navngivet efter Christiansholms Slot. Slottet blev opkaldt efter Christian den V der i 1671 skænkede det til sin dronning Charlotte Amalie. Efter i en lang periode, med skiftende ejere, at være blevet meget forsømt skænkede Frederik den V slottet til Just Fabritius. Han var velhavende og lod opføre et meget solidt og herskabeligt palæ der endnu består.

. I 1910 overgik strækningen fra Schimmelmannsvej til Dyrehavevej til offentlig vej og senere fulgte den resterende del.

Christiansholmsvej (Klampenborgvej - Hvidørevej)Foto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)