Tilbage til oversigten (A - K)

Christiansholms Tværvej


Vejnr.: 157-0114
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Dyrehavevej 35 til Christiansholms Parkvej 20.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Christiansholms Tværvej er anlagt i 1905.

Vejen er navngivet efter Christiansholms Slot. Slottet blev opkaldt efter Christian den V der i 1671 skænkede det til sin dronning Charlotte Amalie. Efter i en lang periode, med skiftende ejere, at være blevet meget forsømt skænkede Frederik den V slottet til Just Fabritius. Han var velhavende og lod opføre et meget solidt og herskabeligt palæ der endnu består.

I 1953 overgik vejen til offentlig vej.

Christiansholms TværvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)