Tilbage til oversigten (A - K)

Christiansholms Parallelvej


Vejnr.: 157-0112
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vitus Berings Allé 16 til

Vejnavnets oprindelse og historie:

Christiansholms Parallelvej er anlagt i 1905.

Vejen er navngivet efter Christiansholms Slot. Slottet blev opkaldt efter Christian den V der i 1671 skænkede det til sin dronning Charlotte Amalie. Efter i en lang periode, med skiftende ejere, at være forsømt skænkede Frederik den V slottet til Just Fabritius. Han var velhavende og lod opføre et meget solidt og herskabeligt palæ der endnu består

. I årene umiddelbart efter århundredeskiftet foretog ritmester G.A. Clauson-Kaas som direktør for A/S Christiansholm udstykningen af arealerne mellem slottet og Dyrehaven og opførte her ” Det engelske Villakvarter ”. 

I 1953 overgik vejen til offentlig vej.

Christiansholms ParallelvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)