Tilbage til oversigten (A - K)

Charlottenlund Stationsplads (sidevej mod bro)


Vejnr.: 157-0108
Vejstatus: Privat fællesvej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber ved Rådhusvej 9 foran Charlottenlund Station.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Charlottenlund Stationsplads er anlagt i 1932.

Tidligere var den en del af Enighedsvej til Charlottenlund Stationsvej.

I henholdsvis 1932 og 1944 overgik en del af vejen til offentlig vej. Parkeringspladsen foran stationen er anlagt i 1946/47 og i 1964/65 blev der anlagt 20 parkeringspladser (Østre plads).

Charlottenlund Stationsplads (sidevej mod bro)Foto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)