Tilbage til oversigten (A - K)

Carolinevej


Vejnr.: 157-0107
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 72 til Sundet.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Carolinevej er anlagt i 1888/90.

Vejen er opkaldt efter proprietær C. L. Ibsens moder Caroline Marie f. Nybølle. Proprietær C. L. Ibsen erhvervede i 1887 Hellerupgård, og dette år blev skelsættende for Hellerups historie. Denne mand betegnedes senere som grundlæggeren af Hellerup.

Foruden Hellerupgård erhvervede han også det gamle traktørsted ”Slukefter” og i 1895 Lille Mariendal. Han sad nu inde med 73 tdr. land, der afgrænsedes af Øresund, Tuborgvej Rygårds allé og Hellerupvej. Efter købet af Lille Mariendal begyndte han at byggemodne arealet.

I 1998 overgik vejen til offentlig vej.

CarolinevejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)