Tilbage til oversigten (A - K)

Carl Baggers Allé


Vejnr.: 157-0104
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Enighedsvej 21 til L. E. Bruuns Vej 22

Vejnavnets oprindelse og historie:

Carl Baggers Allé er anlagt før 1921.

Vejen er opkaldt efter digteren Carl Bagger, indtil 1928 hed vejen Baggersvej efter en af L. E. Bruuns venner.

Grosserer L. E. Bruun ejede Maltegården fra 1896 til sin død i 1923. I denne periode udstykkedes gårdens jorder og udbygning af denne del af kommunen foretoges. Her blev kommunens første rådhus også placeret. L. E. Bruun fuldførte en udstykning af Lindegårdens jorder som hans far Ole Bruun begyndte. L. E. Bruun nævnes også som mæcen ved en modernisering af Gentofte Kirke i 1890-erne.

I 1921 overgik vejen til offentlig vej

Carl Baggers AlléFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)