Tilbage til oversigten (A - K)

Callisensvej (sidevej)


Vejnr.: 157-0103
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 143 til Ryvangs Allé

Vejnavnets oprindelse og historie:

Callisensvej er anlagt i 1900.

Oprindeligt Carolinevejs Forlængelse. Derefter 1901 – 03, Ny Carolinevej, og endelig fra 1903 blev den kaldt Callisensvej efter kirurgen, professor Heinrich Callisen, der ejede landstedet Lille Mariendal, ved strandvejen, 1790 – 1824.

I 1914 overgik vejen til offentlig vej. I 1932/33 blev kørebanen udvidet fra Svanemøllevej til Strandvejen, og der blev anlagt en parkeringsplads.

Callisensvej (sidevej)Foto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)