Tilbage til oversigten (A - K)

C. V. E. Knuths Vej


Vejnr.: 157-0127
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Rygårds Allé 10 til Bernstorffsvej 68.

Vejnavnets oprindelse og historie:

C.V.E. Knuths Vej er anlagt i 1911. 

Vejen er opkaldt efter baron Carl Vilhelm Emil Knuth, ejer af Rygården 1856 – 98.

I 1918 overgik vejen til offentlig vej. I 1974/75 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 7,38 meter.

C. V. E. Knuths VejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)