Tilbage til oversigten (A - K)

C. L. Ibsens Vej (Paul-Petersensvej - Brogårdsvej)


Vejnr.: 157-0123
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Paul-Petersensvej 14 til Tjørnestien.

Vejnavnets oprindelse og historie:

C. L. Ibsens Vej er anlagt i 1903.

Vejen er opkaldt efter C. L. Ibsen, der var ejer af en del af Smakkegårdens jorder, samt mange andre gårde og landbrugsarealer. C. L. Ibsen nævnes som den største grundejer i Gentofte Kommune omkring 1900.

I 1932 overgik strækningen fra Gentoftegade til Ermelundsvej til offentlig vej. I 1937 overgik strækningen fra Ermelundsvej mod vest til offentlig vej. I 1963/64 blev vejen forlænget og udvidet i den vestlige del til Tjørnestien, og der blev etableret gang- og cykelsti fra denne til Brogårdsvej. I 1974/75 blev kørebanen fra Ermelundsvej til Brogårdsvej udvidet fra 6,25 meter til 8,5 meter.

I 1974 blev vejen lukket ud mod Ermelundsvej.

C. L. Ibsens Vej (Paul-Petersensvej - Brogårdsvej)Foto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)