Tilbage til oversigten (A - K)

Brønlunds Allé


Vejnr.: 157-0094
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lyngbyvej 237 til Ellemosevej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Brøndlunds Allé er anlagt i 1911, delvis 1928/29.

Omkring 1910 begyndte den første villabebyggelse på Havsgårdens jorder med 3 foreløbigt lukkede, vestgående veje.

To år tidligere var budskabet om Danmarksekspeditionens tragiske skæbne nået hertil, og de tre nye veje opkaldtes da efter de tre forskere Brøndlund, Hagen og Mylius Erichsen, der havde fundet døden i Grønlands ismarker. Vejene er senere forlænget over Højsgårdens jorder til Ellemosevej. En række person- og stednavne med tilknytning til Grønland er senere benyttet i navne på nyere veje i kvarteret.

I 1931 overgik vejen til offentlig vej. I 1963/64 blev vejen lukket mod Ellemosevej.

I 1977 blev kørebanen udvidet fra 5,0 meter til 6,4 meter fra Ellemosevej til udfor nr. 28 og 29.

Brønlunds AlléFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)