Tilbage til oversigten (A - K)

Broholms Allé


Vejnr.: 157-0089
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Hyldegårdsvej 51 til Ny Ordrup Sidealle.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Broholms Allé er anlagt i før 1928.

Den hed indtil da Pileallé. Vejen er nu navngivet efter handelsgartneriet ”Broholm”.

I 1934 overgik 208 meter, fra Hyldegårdsvej og mod nord, til offentlig vej, og den resterende del af vejen blev anlagt.

Broholms AlléFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)