Tilbage til oversigten (A - K)

Brogårdsvej


Vejnr.: 157-0087
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 2

Vedligehold: 1
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Gentoftegade 2 til Vangedevej/Nybrovej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Brogårdsvej blev navngivet i 1921, efter Brogården.

Vejen er efter en sognerådsbeslutning anlagt, i 1881, som offentlig vej, hvor en gammel kirkesti indtil da havde ført fra Vangede over jorderne nord for Gentofte Sø. Oprindelig Vangedevej, dernæst Gentofte Stationsvej.

Brogårdens 67,5 tdr. land lå i Lillemarken på begge sider af Kongevejen og strakte sig fra Vangede By til Vangede kilde ved den nordlige ende af Gentofte sø. På gårdens jorder fandtes en grusgrav, hvor der nu er anlagt et lille grønt anlæg ” Holmehaven ” 

Indtil 1889 var vejen en del af Vangedevej, derefter Jernbanevej (tidligere en del af Gentoftevejen). I 1868 overgik vejen til offentlig vej, på de daværende strækninger, inden den resterende del blev anlagt i 1881. 

I 1957/58 udførte Amtet en underføring for Lyngbyvej, åbnet oktober 1958. I 1969/70 blev kørebanen fra Gentoftegade til Ermelundsvej udvidet fra 10,0 meter til 12,0 meter.

BrogårdsvejBrogården. Akvarel: Oskar Fihn


Tilbage til oversigten (A - K)