Tilbage til oversigten (A - K)

Bregnevej


Vejnr.: 157-0083
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Gentoftegade 57 til Anemonevej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Bregnevej er anlagt i 1903.

Vejen er navngivet efter, at vinhandler Peter Jørgensen m.fl. i 1899 havde overtaget Søgården og påbegyndte en udstykning af gårdens jorder. Da der indtil ejerskiftet havde været drevet handelsgartneri på ejendommen, valgte man at navngive de nyanlagte veje efter blomster og planter. Se Søgårdsvej.

I 1936 overgik vejen til offentlig vej. I 1973 blev vejen lukket ved Anemonevej.

BregnevejDen kønne bregne Engelsød. Foto: Gentofte Kommune


Tilbage til oversigten (A - K)